AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

 1. IDENTIFICACIÓ

Esta web es troba sota la titularitat de SOMNIA.

CENTRE SOMMNIA CULLA, S.LL. (d’ara endavant, “Somnia”)

Domicili: Carrer Font 34, CP 12163, Culla (Espanya).

NIF: B16821829

Registre Mercantil de Castelló, T 1854, L 1414, F 76, S 8, H CS 44725, I/A 1 (11.11.21).

El titular de la present web es defineix com un prestador de serveis de societat de la

informació (d’ara endavant, “PSSI”) i de comerç electrònic, sota els termes contemplats a la Llei 34/20002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, “LSSICE”).

 

 1. OBJECTE

Els termes i condicions descrits a continuació regulen l’accés, la navegació i la utilització de la web, sens perjudici que esta o estos termes puguin patir modificacions en qualsevol moment realitzades per SOMNIA. Estes modificacions o canvis seran acceptats automàticament mitjançant l’ús de o navegació per la pàgina.

Sigui el cas que per a l’ús o navegació de determinats continguts es requereixin determinades condicions, diferents de les descrites, dites seran visibles i clarament mostrades; l’ús o navegació per estes seccions implicarà l’acceptació automàtica de les condicions particulars aplicables.

 

 1. ACCÉS

L’accés a la web és lliure, sense restriccions d’edat o altres aplicables. Quan accedeixes a la web, seràs responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència del mal ús de la mateixa. En cas de ser menor d’edat, seran els tutors legals els responsables dels danys esmentats.

Sense perjudici de l’anterior, per posar-te en contacte amb SOMNIA, caldrà el registre de un formulari de dades. Si tens algun dubte sobre el tractament de les dades que es realitza, per favor visita la nostra Política de Privadesa.

SOMNIA no es responsabilitza de la veracitat de les dades que poguessis aportar, per tant seràs qui respongui de les possibles conseqüències, errors i fallades que es derivin de la inexactitud de les dades aportades.

 

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SOMNIA és propietari o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial necessaris per operar la web i utilitzar els continguts oferts a la mateixa, incloent la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través de la mateixa.

Les referències a marques o noms comercials o altres signes distintius registrats, ja siguin propietat de SOMNIA o de tercers, porten aparellada la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment previ, exprés i per escrit de SOMNIA o dels seus propietaris. En cap moment l’accés o la utilització de la web confereix legitimitat, titularitat o possessió sobre algun dels esmentats. Com a conseqüència de l’accés i la navegació a la web, l’usuari disposa només d’un dret d’ús dels continguts i/o serveis del mateix dins de l’entorn de la web, únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei.

D’acord amb això, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos a la web, per a qualsevol fi, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de SOMNIA o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars de drets dels continguts que es trobin a la web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts a la web.

En cas que enviïs informació o continguts de qualsevol tipus a SOMNIA, declares, garanteixes i acceptes que tens dret a fer-ho lliurement, que esta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altres drets de tercers, i que esta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

Reconeixes assumir la responsabilitat de les comunicacions i continguts que enviïs a SOMNIA, mantenint indemne a este últim davant de qualsevol reclamació, procediments, danys, costos, honoraris (inclosos els legals), interessos i despeses, directes o indirectes, derivats de qualsevol comunicació o continguts que envieu.

Si tinguessis coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altra índole, per a tercers o per a tu mateix hauràs de notificar-ho immediatament a SOMNIA per mitjà de correu electrònic –més a dalt indicat- o postal –a l’adreça a dalt indicada perquè puguem procedir a l’adopció de les mesures oportunes, a la seua sencera discreció. A cas que sigui un titular, o cessionari, qui veiés afectats els seus drets, haurà de remetre comunicació amb, almenys, la informació següent:

 • Dades identificatives i mitjà de contacte.
 • Documentació que acrediti la seua condició de titular o cessionari.
 • Supòsit de fet de la violació o infracció i localització exacta dins la web, de dit acte.
 • Declaració expressa que la utilització dels continguts s’ha realitzat sense el consentiment del titular.

 

 1. ENLLAÇOS

Pel que fa als enllaços a pàgines web ja sigui mitjançant botons, links, banners o continguts embeguts, SOMNIA informa que estos es troben gestionats per tercers llevat que es indiqueu el contrari. SOMNIA no compta amb prou mitjans humans o tècnics com per conèixer, controlar o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis de forma prèvia, als que puguis accedir a través de les utilitats esmentades.

És per això que no és possible que SOMNIA assumeixi algun tipus de responsabilitat respecte a la plataforma, o pàgina on es trobin els continguts, informacions, serveis als quals t’has redirigit en sortir de la web de SOMNIA. Així mateix, SOMNIA no pot respondre, respecte de les pàgines, plataformes o llocs de tercers, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Arribat el cas que qualsevol usuari de la nostra web, havent-ne sortit, tingués coneixement efectiu sobre la il·legalitat o immoralitat de les activitats o continguts allotjats a les pàgines de tercers, ho haurà de comunicar immediatament perquè així SOMNIA pugui immediatament deshabilitar l’enllaç, anunci, o botó a este lloc, pàgina o plataforma.

En conseqüència, l’existència de qualsevol tipus d’enllaç a la web de SOMNIA a un altre lloc, pàgina o plataforma no implicarà algun tipus de relació, col·laboració o dependència amb este titular.

SOMNIA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que estableixin enllaços amb destinació a la nostra web. Així mateix, SOMNIA prohibeix qualsevol tipus d’enllaç a la web des d’un lloc, plataforma o pàgina que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic. Tot i això, SÍ podràs enllaçar al web des de la teua pàgina, plataforma o lloc, sempre que compleixis una sèrie de requisit mínims, és a dir:

 • la pàgina, plataforma o lloc on es trobi l’enllaç no podrà reproduir, parcial o íntegrament, el contingut de la web;
 • no es permet crear un browser ni un border environment sobre les seccions de la web, ni de cap altra manera podrà modificar-se la web;
 • no està permès fer manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre la web i/o, en particular, declarar o donar a entendre que SOMNIA ha autoritzat l’enllaç a la web o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web on s’estableix dit enllaç;
 • la pàgina web on s’estableixi l’enllaç a la web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i l’ordre públic, així com tampoc continguts contraris a qualsevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual o industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 1. REGLES D’ÚS

No es permet l’accés o la utilització de la web amb finalitats il·legals o no autoritzades. A conseqüència, serà de la teua exclusiva responsabilitat, qualsevol esdeveniment derivat de la contravenció de la present norma. En particular, de manera enunciativa, però no limitativa:

 • fer servir el web de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el funcionament o en els equips informàtics d’un tercer;
 • utilitzar la web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 • fer servir el web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;
 • fer servir el web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;
 • accedir sense autorització a qualsevol secció de la web, a altres sistemes o xarxes connectats al web, als servidors utilitzats per SOMNIA, o als serveis oferts a través de la web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 • trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació de la web o de qualsevol xarxa connectada a este, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts a la web;
 • dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura de la web o als sistemes o xarxes de SOMNIA, així com als sistemes i xarxes connectats a la web.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors donarà dret a SOMNIA a prendre les mesures oportunes emparades en Dret, podent arribar a l’eliminació o bloqueig del teu compte, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

 

 1. RESPONSABILITAT I GARANTIES

SOMNIA no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seua voluntat, ni dels que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

SOMNIA no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors a les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de SOMNIA;
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol uns altres;
 • Ús indegut o inadequat de la pàgina web de SOMNIA i/o del seu contingut (imatges, vídeos, textos, logos, etc.);
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Això, no obstant, SOMNIA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament de la web i reduir al mínim els errors del mateix, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats a la web.

SOMNIA no és responsable ni en cap cas respondrà davant dels usuaris i tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a SOMNIA que comporti o pugui suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

SOMNIA no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades a la web provinents de fonts alienes al mateix, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a què s’enllaça des de la web.

 

 1. SUSPENSIÓ DE LA WEB

SOMNIA es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, de manera temporal o permanent, l’accés, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis de la web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades, sense que intervingui la possibilitat dels mateixos d’exigir cap indemnització per esta causa.

En este cas, s’informa que estos actes podran ser posats en coneixement de les autoritats policials i judicials en cas de detectar qualsevol mena d’infracció de la legislació vigent.

 

 1. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització de la web seran tractats d’acord amb el disposat en la política de privadesa que tots els usuaris han d’acceptar expressament per poder utilitzar la web.

 

 1. MISCEL·LÀNIA

A més de les anteriors hauràs de tenir en compte que:

 • Els encapçalaments i títols són merament informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació dels presents Termes i Condicions. Les presents directrius, termes o informació podrà ser totalment o parcialment modificat mitjançant comunicació o modificació en la mateixa manera com estos es mostren.
 • En cas que qualsevol disposició dels presents Termes i Condicions fos declarada nul·la o inaplicable, en la seua totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, esta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions dels presents Termes i Condicions.
 • El no exercici o execució per part de SOMNIA de qualsevol dret o disposició contingut en estos Termes i Condicions no constituirà una renúncia a este, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a la web implica l’acceptació pels usuaris del que disposen estes Termes i Condicions d’Ús. Si no estàs d’acord amb estos Termes i Condicions d’Ús, si us plau, abstent de visitar o utilitzar la nostra web. Qualsevol controvèrsia relativa a estos es regirà per la legislació comuna espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Castelló (Espanya).